YÜKLENİYOR
Bilgi Toplumu Merkezi | AYDIN YATIRIM GRUP

Aydınlık Bir Gelecek İçin Akılcıl Bir Yatırım

Her anı mutluluk veren bir yaşam alanı

Önceki Sonraki

AYDIN YATIRIM GRUP

Bilgi Toplumu Merkezi

Hakkımızda

 

Aydın ailesi bireyleri çalışma hayatına ticari faaliyetlerle başlamış daha sonra tecrübe ve enerjisini sanayi alanına kaydırmış, 40 yılın üzerinde bir süre üretim alanına başarılı faaliyetler göstermiş, alanında Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer almıştır.

Sanayi alanında elde edilen tecrübe ve bilgi birikimleriyle, yatırımlarını farklı mecralara kaydırma kararı alan Aydın ailesi bireyleri 2016 yılında Konya merkezli olarak Aydın Yatırım Grup’u kurmuştur.

Aydın Yatırım Grup; Yatırım faaliyetlerini ağırlıklı olarak ticaret, inşaat alanında yürütmektedir.

Şirket inovatif düşünen genç yönetim kadrosu, alanında lider partnerleri ve tecrübeli ekibiyle başta ticaret, madencilik, inşaat alanı olmak üzere sektör ve ürünlerde farklılık oluşturarak gerek yurt içi gerek yurt dışında profesyonel iş birlikleri ile önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye’nin önde gelen yatırım şirketleri arasına girmeyi hedeflemektedir.

Hedefler

 

Inovatif düşünen genç yönetim kadrosu, alanında lider partnerleri ve tecrübeli ekibiyle başta ticaret, inşaat alanı olmak üzere sektör ve ürünlerde farklılık oluşturarak gerek yurt içi gerek yurt dışında profesyonel iş birlikleri ile önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye’nin önde gelen yatırım şirketleri arasına girmeyi hedeflemektedir.

KVKK

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış AYDIN YATIRIM GRUP Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle AYDIN YATIRIM GRUP’a iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, AYDIN YATIRIM GRUP tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptirler.

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilir. Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Uluslararası mevzuat kapsamında da ilgili kişinin yukarıda sayılan hakları dışında; kişisel verilerinin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme ve kişisel verilerin işlenmesi veya aktarılmasına ilişkin rızasını geri çekme hakkı da mevcuttur ve şirketimiz tarafından uygulanmaktadır.

Bilgi Toplumu Merkezi

 

Bilgi Toplumu Merkezi;

Ticaret Ünvanı: AYDIN YATIRIM GRUP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Fevzi Çakmak Mh. 10576. Sk. Aydın Sanayi Sitesi No:13/A Karatay/KONYA

İletişim Bİlgileri: 0 332 352 56 70

Vergi Dairesi: Selçuk

Vergi Numarası: 1110568766

Sektör: İnşaat

Çerez Politikası

 

AYDIN YATIRIM GRUP ÇEREZ POLİTİKASI AYDIN YATIRIM GRUP olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Politikası Aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan internet sitesinin işletilmesi sırasında Site ziyaretçileri (Veri Sahibi olarak sizler) tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

AYDIN YATIRIM GRUP olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla iş bu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır.

Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Genel Olarak AYDIN YATIRIM GRUP olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi sadece dijitalle sınırlı kalmak üzere işlemekteyiz.

Bu amaçlar başlıca şunlardır:

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı okumanızı tavsiye ederiz.

Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek

Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak

Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda çerezler yoluyla Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel (sadece dijital veri olarak sunucu tarafından algılanan ya da bilgisayarınızda saklanan, tarafımızca dijital amacı dışında ayrıca tutulmayan) verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde bilişim danışmanlarımızla, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere paylaşabiliriz. Ayrıca sitemizde Performans ve Analiz Çerezleri de kullanılmaktadır. Bu çerezler kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamazlar ve tarayıcı kapatıldıktan sonra silinirler. Performans ve Analiz Çerezleri Bu çerezler sayesinde sitemizi kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebilmemizi sağlamaktadır.

Aydın Yatırım, 40 yılın üzerinde ticari tecrübe ve birikimiyle farklı sektörlerde bir çok başarıya imza atmış ve 2016 yılında Konya merkezli olarak kurulmuştur.